50. diecézní setkání mládeže

Mgr. Petra Přenosilová, referentka Diecézního centra pro mládež 25.února 2015

50. diecézní setkání mládežeJubilejní 50. setkání mládeže litoměřické diecéze bude probíhat ve dnech 27. až 28. března 2015 v Litoměřicích. Jeho mottem je úryvek z Písma: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8).

 

P r o g r a m:

 

PÁTEK 27. BŘEZNA

Diecézní dům kardinála Trochty, Komenského 4

„Buďme solidární s pronásledovanými křesťany

18:00 mše svatá s formulářem za mír

19:00 postní večeře

19:30 společný program „Poznej svého bližního aneb znáte Dejva?

20:30 křížová cesta na Radobýl s projekcí a ohněm

22:30 nabídka tiché adorace

 

Nocleh je zajištěn v učebnách DDKT (cena 50 Kč), s sebou karimatku a spacák

 

SOBOTA 28. BŘEZNA

kino Máj, Sovova 4

9:00 hraje nová diecézní kapela

9:30 začátek programu

Tentokrát vás čeká narozeninové překvapení...

Přijeďte včas, pro prvních 50 účastníků setkání je připraven dárek!

12:30 oběd

13:00

prohlídka biskupské rezidence

návštěva hrobu o. biskupa Josefa Koukla

(poděkování za 1. diecézní setkání, modlitba za diecézi)

15:00 pontifikální mše svatá s formulářem na poděkování

 

 

Prosíme kněze naší diecéze: Přijeďte mládež při setkání podpořit a také posloužit při udělování svátosti smíření. Děkujeme!

 

Další informace najdete na našich webových stránkách: www.dcml.cz

 

Plakát.pdf

 

Kontakt:

dcm@dltm.cz, mob.: 731 402 534 (Mgr. Petra Přenosilová)