50 let kněžské služby P. Františka Opletala

P. Márton 26.června 2013

děkovná mše sv. za 50 let kněžské služby, emeritní arciděkan liberecký a emeritní kanovník P. František Opletal, koncelebrující kněží: liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka, P. Antonín Kejdana OFM, farní vikář v Liberci P. Josef Faltejsek, bývalý farní vikář v Liberci P. Vít Audy a vojenský kaplan v Liberci P. Petr Šabaka, 25. června 2013, kostel sv. Antonína Velikého, Liberec