50 let od pohřbu Štěpána Trochty

Dominik Faustus 16.dubna 2024

V sobotu 6. dubna jsme si připomněli 50. výročí úmrtí Štěpána kardinála Trochty, dnes, v úterý 16. dubna, pak uplynulo na den přesně 50 let od jeho pohřbu. Ten byl pro současníky snad ještě významnějším dnem, neboť to bylo skutečné poslední rozloučení s obdivovaným biskupem. Pohřeb ozdobený účastí tří kardinálů v čele s budoucím papežem sv. Janem Pavlem II., který Trochtu označil za mučedníka, se stal skutečně legendární událostí, a to zejména kvůli různým omezením a represím zorganizovanými státními bezpečnostními orgány. Pohřeb představoval skutečný symbol odporu církve proti státní moci a ve vzpomínkách přežívá jako významná událost do současnosti.

Není zde asi nutné opakovat zde znovu různé vzpomínky na tento slavný pohřeb, zájemce si v tomto směru dovoluji odkázat např. na salesiánský výroční web, na němž je uveřejněna i řada videí, nebo na před 10 lety publikované výroční číslo našeho diecézního časopisu Zdislava, případně na podrobný odborný článek o Trochtově pohřbu od Barbory Řeřichové.

Na tomto místě však dáme prostor samotnému Štěpánu Trochtovi, tedy konkrétně jeho kázáním a pastýřským listům, jak jsme to dříve slibovali, neboť právě tyto texty k nám mohou promluvit v mnoha ohledech aktuálními výzvami i po 50 letech.

První pastýřský list litoměřického biskupa Štěpána Trochty

Poselství Štěpána Trochty poutníkům na zdislavské pouti v Jablonném 26. května 1968

Vyjádření Štěpána Trochty k situaci po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968

Kázání Štěpána Trochty při návratu do diecéze 1. září 1968

Výzva Štěpána Trochty k české mládeži v souvislosti s obětí Jana Palacha

Pastýřský list biskupa Štěpána Trochty vybízející k peněžní sbírce na opravu kostelů

Pastýřský list Štěpána Trochty o kněžských povoláních

Toto kázání pronesl Štěpán Trochta na pouti mládeže v dnešní bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonném v Podještědí dne 1. června 1969. Jednalo se o jednu z první větších poutních mší za účasti, která byla hudebně doprovázena na kytary. Tomuto tématu a z toho odvozeně i poslání mladých lidí se právě Štěpán Trochta věnoval v tomto kázání.

Fotografie z pohřbu kardinála Štěpána Trochty tvoří největší tematickou část sbírky fotografií Archivu Biskupství litoměřického. Díky připomínanému 50. výročí se naše sbírky opět rozrostly o další dary, mj. o unikátní sérii barevných fotografií od Zdeňka Lisce z Třebenic, jejichž část zde s laskavým svolením autora uveřejňujeme.

Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického