50. výročí tajného kněžského svěcení MUDr. Ladislava Kubíčka

Jana Michálková 6.února 2017

V úterý 7. února 2017 uplyne 50 let od tajného kněžského svěcení R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka – katolického kněze, který byl 11. září 2004 zavražděn na faře v Třebenicích na Litoměřicku.

R.D. MUDr. Ladislav Kubíček, kanovník, osobní arciděkan a farář, se narodil roku 1926 na Podkarpatské Rusi. Po komunistickém věznění dokončil studia medicíny a teologie. V roce 1967 byl tajně vysvěcen na kněze a v roce 1968 získává biskup Trochta státní souhlas k jeho duchovenské činnosti. Od té doby působil na mnoha místech litoměřické diecéze. Mimo svoji pastorační činnost se zabýval řešením případů hraničních oblastí gynekologie, psychosomatických nemocí, psychiatrie, duchovního života a manželství.

Ve výroční den jeho tragické smrti (popř. ve dnech k tomuto datu nejbližších) se na jeho památku každoročně koná pěší smírná pouť v Kunštátě na Moravě, ve farnosti, která je spojena s jeho rodinou a kde je pochován.

11. září na něj pravidelně vzpomínáme také v Třebenicích - při modlitbě růžence a adoraci, při zádušní mši svaté v tamním kostele i u jeho pamětní desky na faře.

Spojme se i tentokrát v děkovné modlitbě.


Omlouváme se za chybnou interpretaci informace o kněžském svěcení MUDr. Ladislava Kubíčka. Na kněze byl tajně vysvěcen 7. 2. 1967, ovšem jméno jeho světitele (v původní zprávě uváděný biskup Štěpán Trochta) není známo.


Foto: Karel Pech