52. diecézní setkání mládeže

Jana Michálková 7.února 2017

52. diecézní setkání mládeže, 7. – 8. dubna 2017 v Litoměřicích

Motto setkání: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“

Tímto setkáním chceme navázat na světový den mládeže v Krakově, kde nás papež František vybídl, abychom se nebáli nasadit ve službě hlásání evangelia: „Ve všech prostředích, kde se nacházíte, nás Boží láska zve, abychom šířili dobrou zvěst a činili ze svého života dar určený Bohu i ostatním lidem. A to znamená být odvážní, to znamená být svobodní.“ (Promluva papeže Františka při vigilii SDM, Krakov, 30. července 2016). Zároveň nám 52. DSM v Litoměřicích má pomoci dobře se připravit na celostátní setkání mládeže v Olomouci, které proběhne 15. – 20. srpna 2017 a jehož mottem je Kristova výzva: „Nebojte se!“

Všichni mladí lidé dobré vůle jsou na toto setkání zváni! Proto vás vybízíme, abyste přemýšleli, koho z mladých ve vašem okolí byste mohli do Litoměřic a pak do Olomouce pozvat.

Na našem diecézním setkání v Litoměřicích se pokusíme dále prohlubovat téma „evangelizace“, kterým jsme se zabývali již na diecézním fóru mládeže. Společně si položíme otázku, co můžeme dělat pro to, abychom se zbavovali strachu žít podle Kristova evangelia a hovořit o něm s lidmi kolem nás. Pozvání od našeho otce biskupa do role hlavního hosta setkání přijal režisér a herec Jiří Strach. Bude hovořit o tom, jaké věci učinil Bůh v jeho životě a jak se on snaží přibližovat lidem evangelium skrze umění.

Za vaše podněty k programu 52. DSM v Litoměřicích budeme vděčni.


PROGRAM:
Pátek – DDKT
18.00 Mše svatá s udílením novokněžského požehnání – R.D. Pavel Michalec
19.15 Večeře  
20.45 Mariánská cesta  
22.00 Čajovna

Sobota – kino Máj
9.30 Slovo na den a modlitba – generální vikář Mons. Martin Davídek
9.45 Poselství Svatého otce – diecézní biskup Mons. Jan Baxant
10.00 Jiří Strach
12.00 Oběd
Skupinky 13.15 – 15.00:
1. Výlet s růžencem,  2. Prohlídka Litoměřic – Marina Vodáková,  3. Sportovní – fotbal/florbal, 4. Pomoc v charitativním zařízení – HOSPIC,  5. Vztahy, 6. Povolání kluci – P. Kamil Škoda, 7. Povolání holky,  8. Hudba,  9. Výlet – Maruška Legnerová, 10. Taneční skupinka,  11. Modlitba v kapli – HOSPIC.
Zpovídání: po dobu skupinek v DDKT, v katedrále od 15.00 hodin
15.30 Mše svatá
  

Další informace a dotazy: www.dcml.cz,  dcm@dltm.cz, mob.: 732 975 817 (R.D. Jiří Smolek) a 731 402 534 (Mgr. Petra Přenosilová)