52. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

Jana Michálková 28.března 2017

Zveme křesťanskou mládež na 52. diecézní setkání, které bude probíhat ve dnech 7. a 8. dubna 2017 v Litoměřicích.

Vedle duchovního programu a setkání s diecézním biskupem Janem Baxantem a dalšími kněžími jsou plánovány přednášky, výlety, sport i pomoc druhým. Hlavním hostem setkání bude režisér Jiří Strach.

„Člověk není ostrov. Potřebuje žít ve vztazích. Tím spíš křesťan. Pokud chceš posílit svůj vztah s Ježíšem, zažít mladou církev a poznat nové lidi, přijeď. Těšíme se na setkání s tebou,“ zve mladé na setkání do Litoměřic člen týmu diecézního centra pro mládež R.D. Jiří Smolek. „Na setkání se pokusíme prohlubovat téma evangelizace, kterým jsme se zabývali už na diecézním fóru mládeže. Společně si položíme otázku, co můžeme dělat pro to, abychom se zbavovali strachu žít podle Kristova evangelia a hovořit o něm s lidmi kolem nás. Každé diecézní setkání mládeže, vlastně oslava světového dne mládeže, je jedinečné. Zaměřuje se vždy na téma, dané pro každý rok mottem, které vybírá svatý otec. Pro letošek je to verš z Mariina Magnigicat: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Pokaždé se také snažíme zvát zajímavého hosta, který má mladým k tématu co říct. Letos otec biskup pozval svého přítele, herce a režiséra Jiřího Stracha. Odpolední program v menších skupinách se také každý rok obměňuje. Letos bude možné například slyšet R.D. Kamila Škodu nebo sestry premonstrátky z Doksan hovořit o životním povolání, Klára Mikušová přednese téma ‚Mezilidské vztahy‘, R.D. Štěpán Smolen promluví o tom, ‚Jak surfovat na netu a neuvíznout v síti‘. Rozšířili jsme také nabídku sportu atd. Každý mladý by měl mít možnost najít si to, co právě potřebuje nebo o co se zajímá. Celý program včetně kompletní nabídky odpoledních skupin je na našem webu: www.dcml.cz,“ uvedl.

„Důležitým bodem programu bude představení nově ustanovených vikariátních kaplanů pro mládež otcem biskupem a jejich symbolické uvedení do služby při závěrečné mši svaté. Je to jeden z plodů podzimního diecézního fóra mládeže,“ poukázal R.D. Smolek. „Velmi nám záleží na tom, aby setkání bylo především setkáním s Ježíšem. Proto se letos snažíme mladým vytvořit více prostoru pro možnost vykonat si svátost smíření. Za vrchol setkání vždy považujme sobotní slavení eucharistie s otcem biskupem,“ dodal.

Pro ty, kteří do Litoměřic přijedou již v pátek navečer a budou přespávat v Diecézním domě kardinála Trochty, připravila mládež z Ústí nad Labem novinku - křížovou cestu ve formě stínového divadla. V souvislosti se stým výročím zjevení ve Fatimě a s mariánským mottem setkání má jít o zamyšlení nad tím, co při umučení Páně prožívala Ježíšova Matka. Stínohra na plátně doprovázená mluveným slovem a písněmi začíná na Dómském náměstí poblíž svatoštěpánské katedrály v 21 hodin.

Více informací, program a přihlášky zájemci najdou na www.dcml.cz.

Plakát ke stažení.