53. diecézní setkání mládeže

Jana Michálková 16.února 2018

53. diecézní setkání mládeže bude probíhat 23.–24. března 2018 v Litoměřicích. Jeho mottem jsou slova anděla při zvěstování: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30).

 

PROGRAM SETKÁNÍ:

PÁTEK
Program v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT)
16.00 Otevření recepce a možnost ubytování
18.00 Mše svatá – zahájení setkání
Večeře
19.45 Představení účastníků
20.15 Týmová noční hra v ulicích města
Volitelný program:
– modlitba chval s adorací
– možnost svátosti smíření
– volný večer v čajovně
23.45 Svátostné požehnání
24.00 Večerka

SOBOTA 
Program v kině Máj:
9.00 Začátek programu v kině – hudba, reklamy na akce
Přivítání
Slovo na den a modlitba – P. Štěpán Smolen
Poselství papeže Františka – otec biskup Jan Baxant
Cesta k opravdové lásce. Jak vytvářet krásné a zralé vztahy – Ing. Mgr. Marie Nováková
S. Marie Anna – O povolání
Pozvánky, informace
12.00 Modlitba Anděl Páně
12.05 Společné foto

12.20 Oběd (Diecézní dům kardinála Trochty)

13.00–14.45 Program ve skupinách
1. Ing. Mgr. Marie Nováková – Cesta k opravdové lásce. Náš svět vztahů
2. Sestra Marie Anna – O povolání k zasvěcenému životu
3. P. Štěpán Smolen – Aktuální témata z bioetiky
4. P Jozef Kadlic – Ctnosti a jejich význam pro život
5. P Jiří Voleský – Biblická skupina: Lectio divina
6. Mgr. Monika Marková – O službě v hospici (možnost návštěvy pacientů a modlitby)
7. Věrka Gajdůšková a Helena Janíková – Dramatická skupina
8. Procházka do přírody
9. Sport: fotbal, florbal
10. Výtvarná skupinka

Program v katedrále sv. Štěpána:
14.45 Možnost svátosti smíření
15.30 Mše svatá s otcem biskupem Janem Baxantem
16.45 Předpokládaný závěr setkání

Během celého setkání příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru s knězem.

Bližší informace a přihlášky na www.dcml.cz.


28710