53. diecézní setkání mládeže: mše svatá s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 26.března 2018

53. diecézní setkání mládeže, mše svatá s biskupem Janem Baxantem, generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem, vedoucím diecézního centra pro mládež P. Jozefem Kadlicem, vikariátními kaplany pro mládež a dalšími kněžími; 24. března 2018, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Jana Michálková