54. DSM pokračovalo v Litoměřicích druhým dnem

Dominik Faustus 13.dubna 2019
Od sobotního rána 13. dubna 2019 pokračovalo již 54. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích. Účastníky čekal perný den, který začal ranními modlitbami chval a snídaní, po které se všichni přesunuli do litoměřického kina Máj, kde v devět hodin začínal dopolední program. Na něm zpočátku proběhlo přivítání výbornými moderátory z řad mládeže, kteří zdatně provázeli celým setkáním a poté zaznělo slovo otce biskupa Mons. Jana Baxanta. Se svým blokem na téma volba životního povolání pak vystoupila sestra Marie-Anna Linhartová, došlo i na rozhovory ve skupinách a společné sdílení závěrů tématu. Po obědě v Diecézním domě Kardinála Trochty se mládež rozdělila do skupinek k odpolednímu programu ve městě, v biskupské rezidenci i v DDKT. Pontifikátní mše svatá s otcem biskupem následovala v katedrále od 15:30 a diecézní setkání mládeže bylo pro letošek ukončeno po sedmnácté hodině.   


Kino Máj a katedrála sv. Štěpána, 13. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus