56. Diecézní setkání mládeže vyvrcholilo Slavností Ježíše Krista Krále v litoměřické katedrále

Milena Davídková 22.listopadu 2021

V neděli o Slavnosti Ježíše Krista Krále 21. listopadu 2021 od 10 hodin sloužil v litoměřické katedrále pontifikální mši svatou biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebroval probošt litoměřické kapituly J.M. Jiří Hladík a duchovní správce farnosti Příchovice R.D. Jiří Smolek. Bohoslužba byla zároveň vyvrcholením 56. Diecézního setkání mládeže, které probíhalo od pátku 19. do neděle 21. listopadu a jehož motto bylo: „Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (srov. Sk 26,16)

Neděle 21. listopadu 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus