60. výročí kněžského svěcení R.D. Jaroslava Vyterny

Jana Michálková 4.srpna 2014

60. výročí kněžského svěcení R.D. Jaroslava VyternyR.D. Jaroslav Vyterna, emeritní mělnický probošt, slaví dnes, 4. srpna 2014, 60. výročí kněžského svěcení. Děkovná mše svatá se konala včera v katedrále sv. Štěpána.

 

Hlavním celebrantem děkovné mše svaté byl apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, koncelebrovali kněží a přátelé P. Vyterny, z nichž velká část je členy Kněžské společnosti Svatého kříže (tato společnost je spjata s osobní prelaturou Opus Dei). Koncelebroval rovněž děkan svatoštěpánské kapituly, prelát Karel Havelka.

R.D. Jaroslav Vyterna byl tajně vysvěcen na kněze 4. srpna 1954 v kostele sv. Václava v Kladně-Rozdělově. Jako kněz působil v litoměřické diecézi, posledních deset let své kněžské služby (1992-2002) na Mělníce.

Před několika dny oslavil R.D. Jaroslav Vyterna 87 let života. Do dalších let mu přejeme hojnost Božího požehnání.

 

2014-07-03

Foto: Gustavo Monge