65. výročí úmrtí biskupa Antona Aloise Webera

Jana Michálková 2.září 2013

65. výročí úmrtí biskupa Antona Aloise Webera Zveme vás na vzpomínkové akce, které se uskuteční při příležitosti 65. výročí úmrtí šestnáctého litoměřického biskupa Antonína Aloise Webera ve dnech 12. a 14. září 2013 v Litoměřicích a Vlčí Hoře u Krásné Lípy.

 

Letos v září si v litoměřické diecézi připomeneme 65. výročí úmrtí šestnáctého litoměřického biskupa Antonína Aloise Webera, posledního litoměřického biskupa německé národnosti, jehož životní osudy a zejména jeho postoje v kritických okamžicích naší národní minulosti ve 30. a 40. letech minulého století mohou svou aktuálností zapůsobit i na současného člověka. Chceme jej uctít nejen jako významného litoměřického biskupa, ale především jako člověka vysokých morálních hodnot. Konat se bude zádušní mše v Litoměřicích a Vlčí Hoře u Krásné Lípy, přednáška historika doc. Jaroslava Šebka o biskupu Weberovi v Litoměřicích, prezentace publikace o biskupu Weberovi, je plánován diskuzní pořad na TV Noe a vydáno monotematické číslo diecézního časopisu. Uvažuje se také o představení biskupa A. A. Webera na církevních školách v litoměřické diecézi.

 

Vzpomínkové akce

Biskupství litoměřické a Město Krásná Lípa si vás dovolují pozvat na vzpomínkovou akci, která se koná při příležitosti 65. výročí úmrtí 16. litoměřického sídelního biskupa Antona Aloise Webera (narozen 24. 10. 1877, Vlčí Hora u Krásné Lípy - zemřel 12. 9. 1948, Litoměřice)

 

  • čtvrtek 12. září 2013, Litoměřice

7.30 hodin

zádušní mše za biskupa Webera v katedrále sv. Štěpána, celebruje litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

17.00 hodin

přednáška doc. Jaroslava Šebka o biskupu Weberovi a představení nové publikace o biskupově životě, biskupská kurie

 

  • sobota 14. září 2013, Vlčí Hora u Krásné Lípy

14.00 hodin

zádušní mše za biskupa Webera v kapli Panny Marie Karmelské, celebruje generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl

15.00 hodin

představení nové publikace o biskupově životě spojené s krátkou přednáškou o jeho osobnosti, vystoupení Krásnolipského komorního sboru pod vedením Mgr. Milana Sudka

 

Vydání nové publikace

Biskup Anton Alois Weber

Josef Rabas

Původně německou knihu, sepsanou v 70. letech 20. století biskupovým dlouholetým sekretářem P. Josefem Rabasem, odsunutým r. 1946 do Německa, přeložil do češtiny dr.  Vratislav Slezák. Ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým ji vydává Karmelitánské nakladatelství. Jedná se nejen o první české vydání této publikace, ale zároveň i o první monografii věnovanou tomuto biskupovi v českém jazyce. Doplněna byla o rozsáhlou obrazovou a textovou přílohu.

 

TV Noe, Kulatý stůl

pátek 20. září 2013

Diskuzní pořad na téma 65. výročí úmrtí biskupa Antona Aloise Webera. Hosty budou generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, historik doc. Jaroslav Šebek a archivář Biskupství litoměřického Mgr. Martin Barus.

 

Diecézní časopis Zdislava

Zářijové číslo diecézního časopisu Zdislava je zaměřeno monotematicky právě na osobnost biskupa A. A. Webera. Obsahuje mj. text historika doc. Jaroslava Šebka, zamyšlení osobností českého i německého duchovního a kulturního života, jejichž krátké texty věnované biskupu Weberovi jsou zajímavým, poučným a podnětným spektrem názorů a náhledů na tuto nevšední osobnost. Nechybí ani vzpomínky pamětníků či dobové fotografie.

 

Uvažuje se také o představení biskupa A. A. Webera na církevních školách v litoměřické diecézi.

 

Plakát ke stažení zde.