65. výročí úmrtí biskupa Antona Aloise Webera

Jana Michálková 12.září 2013

65. výročí úmrtí šestnáctého litoměřického sídelního biskupa Antonína Aloise Webera, vzpomínková akce (zádušní mše, hlavní celebrant diecézní biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, probošt vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte, probošt svatoštěpánské kapituly P. Jiří Hladík O.Cr., kanovníci litoměřické katedrální kapituly R.D. Józef Szeliga a R.D. Werner Horák, a kněží-salesiáni teplické farnosti - P. Benno Beneš SDB, P. Václav Čunek SDB, P. František Pospíšil SDB a P. Petr Němec SDB), katedrála sv. Štěpána, městský hřbitov, Litoměřice