7. Tříkrálový koncert v Domově na Dómském pahorku

Dominik Faustus 14.ledna 2022

V pátek 14. ledna 2022 v 17 hodin se u příležitosti ukončení Tříkrálové sbírky 2022 ve společenském sále Domova na Dómském pahorku, provozovaným Farní charitou Litoměřice, konal 7. Tříkrálový koncert. Jako výraz poděkování za úspěšnou sbírku zde se svým hudebním programem vystoupili žáci Základní umělecké školy Litoměřice se svými učiteli. Akce byla realizována pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, starosty města Litoměřice pana Mgr. Ladislava Chlupáče v zastoupení místostarostou Lukasem Wünschem a ředitelky ZUŠ Mgr. Dominiky Valeškové. Kromě nich se večera také zúčastnili další vzácní hosté, jako prezident Diecézní charity a děkan litoměřické farnosti P. Józef Szeliga, ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kafková, ředitelka Farní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, a další. Velký dík a hojnost Božího požehnání patří šikovným a talentovaným dětským účinkujícím, organizátorům a všem štědrým dárcům Tříkrálové sbírky.

Pátek 14. ledna 2022, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus