75. narozeniny R.D. Františka Jiráska

Dominik Faustus 4.listopadu 2021

Ve středu 3. listopadu 2021 oslavil R.D. František Jirásek 75. narozeniny. Ve stejný den se v kostele sv. Františka z Assisi v Děčíně-Podmoklech konala i slavnost 160 let od posvěcení. Slavnostní mši svaté v 17.30 hodin, která spojila obě významné události, posvěcení kostela i životní jubileum otce Františka v kostele sv. Františka v Podmoklech, předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Koncelebranty byli, kromě oslavence, také děčínský děkan R.D. Tomáš Kuba a duchovní správce farnosti Benešov nad Ploučnicí jezuita P. Mgr. Jiří Kovář. Na začátku mše svaté byl požehnán oltářní obraz sv. Františka z roku 1864, který se po více než půl století vrátil do podmokelského kostela. Slavnostní odhalení provedl R.D. František Jirásek a obraz požehnal generální vikář. V závěru bohoslužby poděkovali farníci svému duchovnímu správci, který zde působí již 31 let mnoho Božího požehnání a sil do dalšího působení. K přání farního společenství se v modlitbě můžeme připojit i my ostatní. Svatý Františku z Assisi a všichni svatí patronové, orodujte za otce Františka, kéž mu Bůh dá mnoho sil i zdraví do dalších let!

Středa 3. listopadu 2021, kostel sv. Františka, Děčín-Podmokly

Foto: Dominik Faustus