8. prosince 2019 slavíme druhou neděli adventní

Milena Davídková 8.prosince 2019

Na adventním věnci se zapaluje druhá svíce. Evangelium druhé adventní neděle vyzývá ústy Jana Křtitele k pokání. Kristus je zvěstován jako ten, který přináší univerzální spásu a který nastolí nová nebesa a novou zemi. Ideálem je, abychom v tento den zářili čistotou a byli bez hříchu, což doplňuje list Filipanům: "... s plnou mírou dobrých skutků" (srov. Flp 1;4-6.8-11). Tuto neděli charakterizuje zaslíbení, napomenutí a radostné očekávání: „Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.“ (srov. Iz 30,19.30)  Ať tedy nejen tuto neděli, ale i celý druhý týden adventní prožijeme v čistotě a s dobrými skutky. 

89915