8. října 2018 - den 70. narozenin Mons. Jana Baxanta

Milena Davídková 8.října 2018

44208

Dnes 8. října před 70 lety se narodil Mons. Jan Baxant, 20. litoměřický biskup. 

Biskupství a rovněž mnozí jeho přátelé děkují Stvořiteli za jeho život a vyprošují mu mnoho Božího požehnání a milosti ve službě, do níž ho Kristus povolal. 
Ať Duch Boží naplní jeho dny radostí, štěstím, zdravím a vším potřebným.
O nebeskou přímluvu za něho také prosíme Matku Boží a všechny svaté.

Zaměstnanci biskupství 

44668

Fotogalerii z děkovné mše a setkání se zaměstnanci biskupství v Diecézním domě kardinála Trochty
si můžete prohlédnout zde

Pozvání na DĚKOVNOU BOHOSLUŽBU 20. října 2018