90. výročí od neštěstí na Dole Nelson III. v Oseku u Duchcova

Dominik Faustus 6.ledna 2024

V sobotu 6. ledna 2024 si město Osek a Spolek severočeských havířů Most připomněli 90. výročí od katastrofy na dole Nelson III. Tehdy v roce 1934 v dole Nelson III. při výbuchu plynu a následných záchranných pracích zahynulo 144 lidí. 90. výročí této tragické události začalo v Oseku v 10 hodin pietním aktem u pomníku Nelson III. K zástupcům horníků z Čech i Německa, potomkům zahynulých, zástupcům veřejného života, členům spolků a všem, kteří na tuto pietní akci přišli, promluvil nejdříve starosta města Osek Ing. Václav Krtek. Přítomné delegace z řad hornictva a dalších organizací položily v Oseku při pietním aktu kytice k pomníku tohoto důlního neštěstí. Dále pronesl projev hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a několik odborníků zabývajících se touto tragédii. Na závěr setkání u oseckého pomníku se kanovník Martin Davídek spolu s místním duchovním správcem R.D. Michaelem-Philippem Irmerem pomodlili za zemřelé horníky, jejich rodiny i přítomné. Po skončení setkání u pomníku se přítomní přesunuli do kostela Nanebevzetí P. Marie v Oseku, kde byla od 11 hodin sloužena mše svatá za zahynulé osoby tohoto důlního neštěstí. Po mši svaté proběhla v turistickém informačním centru v areálu klášter Osek vernisáž k tématu hornictví, která byla zakončena malým občerstvením. Ve většině přítomných asi v duši rezonovala tichá a však naléhavá prosba, ať Bůh chrání všechny, kdo v potu tváře dobývají přírodní zdroje a jsou chráněni nejen oni, ale i jejich nejbližší.

Sobota 6. ledna 2024, pomník Nelson III a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Osek

Foto: Dominik Faustus