Ad gloriam Dei – 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence

Jana Chadimová, kurátorka výstavy 26.ledna 2015

Ad gloriam Dei – 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existenceZveme vás na slavnostní zahájení výstavy „Ad gloriam Dei – 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence“, která se koná ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 17.30 hodin v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Výstava potrvá do 19. dubna.

 

Biskupství litoměřické si v roce 2015 připomíná 130. výročí založení Diecézního muzea v Litoměřicích. Tradičně se uvádí, že bylo prvním diecézním muzeem v Rakousko-Uhersku. K jeho založení došlo v roce 1885 za episkopátu Emanuela Jana Schöbela a jeho prvním konzervátorem byl katolický kněz a profesor církevních dějin a církevního práva v Litoměřicích dr. Vinzenz Luksch, který tento post vykonával až do své smrti v roce 1920.

Vinzenz Luksch byl pro litoměřický region významnou osobností, je například autorem německého soupisu památek okresu Litoměřice. Pro nově založené muzeum byly v přízemí biskupské rezidence renovovány prostory, ve kterých se do současnosti zachovala původní muzejní výmalba. Ve sbírkách muzea se nacházela celá řada významných uměleckých památek.

Během druhé světové války (1940) došlo k přesunu sbírek do litoměřického městského muzea. Některá díla byla muzeem ve druhé polovině 20. století dlouhodobě zapůjčena do stálé expozice Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Významným rokem byl potom rok 1995, kdy bylo spoluprací Biskupství litoměřického a již zmíněné litoměřické galerie Diecézní muzeum obnoveno, a to pod názvem Galerie a muzeum litoměřické diecéze. V roce 2015 tak uplyne dvacet let jeho novodobé existence.

Obě výročí budou připomenuta výstavou v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, která bude zahájena 29. ledna a bude mít název „Ad gloriam Dei - 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence. Kromě dalších odborníků se na její přípravě podílejí jako autoři přední čeští historici umění doc. Michaela Ottová a prof. Vít Vlnas.

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, litoměřického biskupa Jana Baxanta, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče.

 

Madona z Litoměřic (kolem 1500). Foto: Jan Brodský

 

Pozvánka.pdf

Pořad Radia Proglas ze dne 13. ledna 2015: http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-01-13-22-00.html