Adopce bohosudovských píšťal

Milena Davídková 26.prosince 2020

Město Krupka, v jehož centrální části Bohosudov stojí poutní bazilika Panny Marie Bolestné, bylo zařazeno v roce 2019 na seznam světové organizace UNESCO. Bohosudovská bazilika získala čestný titul minor v roce 1924. Jedná se tedy o velmi vzácný objekt litoměřické diecéze s unikátním vybavením, ke kterému patří též zdobné varhany z roku 1734.

V roce 2020 zahájil svůj dlouhodobý projekt „Cesta za píšťalami“ Spolek pro záchranu bohosudovských varhan. Jeho cílem je přivést do nádherných prostor baziliky společensko-kulturní život konáním koncertů, výstav apod. Svojí další činností se snaží rozšířit v povědomí široké veřejnosti informaci, že bazilika ukrývá v sobě vzácnost a to varhany evropského formátu, které potřebují nutně opravit.

Bez získání potřebných finančních prostředků, jež budou věnovány na opravu těchto vzácných varhan, to nepůjde. Cílem projektu je především záchrana kulturního dědictví a zachování nástroje a jeho zvuku pro generace budoucí.

Spolek na záchranu bohosudovských varhan připravil webové stránky, na kterých představuje nejen samotné varhany, vč. nahrávek zvuku, ale také několik způsobů, jak se do projektu podpory zapojit a jak přímo či nepřímo pomoci.

Od možnosti finančního daru od jednotlivců i firem, přes adopci vybrané píšťaly, až po podporu sdílením na sociálních sítích. Každá pomoc je vítána!

Více informací o samotném projektu, činnosti spolku a podpoře bohosudovských varhan naleznete na webu: www.varhanybohosudov.cz