Adorace za litoměřickou diecézi ve Slavkovicích v roce 2023

Dominik Faustus 18.září 2023

V sobotu 16. září 2023 se v poutním kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích, který spravují Pallotini, konala adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro litoměřickou diecézi. V presbytáři moderního slavkovického chrámu je umístěn kříž z již neexistujícího kostela Povýšení sv. Kříže v Košťanech u Teplic. Adorace byla zakončena mší svatou, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Poté provedl P. Wojciech Zubkowicz, SAC litoměřického generálního vikáře poutním areálem a seznámil jej s vizemi, které Pallotini v tomto místě mají. Božímu milosrdenství byla litoměřická diecéze zasvěcena již 18. září 2021 za přítomnosti P. Jana Juchy, MS. Od těch dob probíhají ve Slavkovicích, které leží v brněnské diecézi pravidelně modlitby za všechny české a moravské diecéze. Boží milosrdenství ať se dotýká všech, kteří se k milosrdnému Ježíši utíkají. https://www.slavkovice.cz/

Sobota 16. září 2023, kostel Božího milosrdenství, Slavkovice

Foto: Dominik Faustus