Advent v katedrále sv. Štěpána zahájí kapitulní probošt

Jana Michálková 28.listopadu 2014

Advent v katedrále sv. Štěpána zahájí kapitulní proboštAdvent v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích zahájí probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář, prelát Jiří Hladík O.Cr.

 

Mše svatá o letošní první adventní neděli (30. listopadu 2014) začíná v litoměřické katedrále v 10 hodin, v jejím úvodu zapálí kapitulní probošt první svíčku na adventním věnci a požehná adventní věnce, které si účastníci mše svaté s sebou do chrámu přinesou.

 

adventni_venec.jpg

 

Symbol adventního věnce
V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější než všechna temnota. Proto na adventním věnci postupně zapalujeme svíce. Světla tak na věnci od neděle k neděli přibývá. Toto světlo je symbolem, které obrací naši pozornost ke Světlu, které každému člověku daroval Bůh: Ježíš Kristus.
Věnec byl vždy symbolem vítězství, královské důstojnosti. I v Písmu svatém se mluví o věncích jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Toto vše je od Boha nabídnuto všem lidem.
Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života (2Tim 4,8; Zj 2, 10).