Adventní dopis dětem a mládeži naší diecéze

Milena Davídková 29.listopadu 2020

124236

Litoměřice, 29.11.2020

ADVENTNÍ DOPIS dětem a mládeži naší diecéze


Moje milé děti a milá mládeži,
žákyně a žáci, studentky a studenti,

na začátku letošní adventní doby, času příprav na Vánoce 2020, si přeji Vás všechny pozdravit s ujištěním, že Vaše životy jsou mi drahé a myslím na Vás v této, již téměř celoroční pandemické době, se starostí o Vaše vzdělávání a životní formaci, ale i s jistou hrdostí, když se dozvídám o Vašich schopnostech se účastnit distanční výuky, zatím na mnoha školách jedině možné, což velice obdivuji a přiznávám se, že bych jen málo z toho, co Vy nyní bravurně ovládáte, dokázal. Gratuluji Vám, ale současně Vám ze srdce přeji, aby se, pokud možno, brzy obnovil život ve Vašich školách, abyste se opět mohli setkávat ve svých školních třídách se svými spolužačkami a spolužáky, se svými učitelkami a učiteli, a jistě i se všemi, kteří pod jednu střechu Vaší školy docházejí jako její zaměstnanci, a to proto, aby školní provoz byl zajištěn. Cením si Vašich učitelů a stejně tak i Vašich rodičů! V této předvánoční době jsem se Vám rozhodl napsat, a doufám, že alespoň k někomu z Vás se tyto mé řádky dopisu dostanou. Mám totiž v úmyslu Vás povzbudit a něco podstatného připomenout. Předně Vás vidím, a to velmi často, s „chytrým mobilem“ v ruce. Vím, že se nevzhlížíte snad ve významné značce svého mobilního aparátu, ale že jste zaujati zprávami, korespondencí a novinkami, které Vás asi doslova stíhají každou minutu, o hodinách ani nemluvě. Ze srdce Vám přeji, zvláště v této pandemické době nedostatku osobních kontaktů, komunikaci, kterou sdílíte se svými kamarádkami a kamarády, přáteli a známými. Mám na Vás však prosbu, týkající se právě zmíněné elektronické vymoženosti. Totiž, seznam těch, kteří na Vás myslí a mají Vás rádi, je větší o adresy a jména těch, s kterými počítáte jakoby samozřejmě, že o nich víte. Jsou to nejenom už zmíněné kamarádky a kamarádi, Vaši osobní přátelé a známí ze školy a z případných, Vám prospěšných společenství. SMSku, několik hezkých přátelských slov na své aparáty by jistě rádi dostali i Vaši nejbližší, Vaše babičky a dědečkové, Vaši rodiče a sourozenci i další Vaši příbuzní. Na ně se pravidelně obracíme předně tehdy, když něco od nich chceme, něco potřebujeme, aby pro nás a naše dobro zařídili. Jistě, na koho jiného bychom se měli obracet než právě na ně, na své blízké a drahé. Domnívám se však, že by i oni, alespoň občas, rádi na své mobily dostali od Vás několik laskavých, upřímných a oddaných slov vděčnosti a projevů lásky, prostě důkazu, že je máte také rádi.

Mám ještě jeden důvod k tomu, abych se na Vás v této adventní době obrátil. Leží mi na srdci jedna otázka, kterou v těchto posledních dnech často slýchávám, a i sám ji vyslovuji. „Jaké vlastně budou ty letošní Vánoce?“ Že je naší krásnou povinností si připomenout narození našeho Spasitele Ježíše Krista, je bez diskuze. S každými Vánocemi, tedy i s těmi letošními, je spjato i naše očekávání druhého Ježíšova příchodu. O tom také není pochyb. V Bibli o tom máme několik zmínek. Co nás, a možná i Vás, protože jako mladí lidé jste svým ještě neunaveným životem mimořádně citliví, trápí ona už položená otázka po způsobu a podobě letošních Vánoc. Dovolím si to po delším uvažování říci naplno: letošní Vánoce, a kéž by tomu tak bylo, budou skromnější a jednodušší než snad všechny ty předcházející. Proč? Protože skromnost a jednoduchost ve stylu našeho života nám jedině může prospět. Při donedávna ze všech stran podporované touze po hojnosti všeho, jsme, zdá se, otupěli a ztratili soucit s potřebnými a nebohatými. První Vánoce v Betlémě nebyly organizované s prohýbajícími se stoly nadbytku jídla a pití, ani se nehromadily kupy dárků. A přesto, při betlémské skromnosti a jednoduchosti tam byla přítomna láska a pozornost jednoho k druhému, ochota chránit druhého než jen pořád sebe. Drazí moji mladí přátelé, velmi na Vás a Vaši ryzost srdcí spoléhám. Boží požehnání, zdraví těla i duše a trvalou a spolehlivou ochranu Panny Marie Vám i Vašim drahým přeji. 

V Kristu vždy Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Adventní dopis dětem a mládeži litoměřické diecéze ke stažení