Adventní dopis nejbližším spolupracovníkům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám, bohoslovcům a všem šiřitelům evangelia

Milena Davídková 29.listopadu 2020
124236

Litoměřice, 29.11.2020

 

ADVENTNÍ DOPIS nejbližším spolupracovníkům,
kněžím a jáhnům, zasvěceným a řeholním osobám, bohoslovcům,
všem těm, kterým leží na srdci šíření Kristova evangelia v naší diecézi


Vážení a milí moji přátelé,

začala adventní doba roku 2020 a nikdo z nás netuší, jaké budou letošní Vánoce a jak se bude vyvíjet stále ještě trvající epidemie a s ní související naše pastorační aktivity. Obracím se na Vás všechny s několika podněty pro zamyšlení, mající jedno, pevně doufám, pro každého z nás schůdné řešení. Dobrovolnictví.

Nejprve si dovoluji zmínit, a nemohu ani jinak, že mám velký obdiv nad úsilím zdravotníků a záchranářů, kteří už nejen v nemocnicích slouží, ale doslova se obětují a nasazují své životy ve prospěch nemocných a těžce postižených nebezpečným virem. Zdravotnická zařízení se zvýšeným přílivem nemocných plní a dá se očekávat, že nevyhnutelně i dobře zabezpečená nemocniční oddělení budou kolabovat. Nemocnice volají SOS, prosí o pomoc a vyzývají všechny ty, kteří by byli ochotni pomoci především jako dobrovolníci. Taková pomoc, tedy nezištná služba, je nejvíce vzácná a ceněná, před Bohem nejhodnotnější.

Školské instituty, a i naše církevní školy (v naší diecézi jich je celkem 9), jsou t.č. otevřeny jen částečně. Výuka i v ostatních státních a soukromých školách je zatím z velké části distanční, vyžadující zdatnost a flexibilitu pedagogů, stejně tak rodičů dětí, a konečně i samých žákyň a žáků, studentek a studentů. Jednoho se ne vždy dostává: elektronických pomůcek pro onu on-line výuku. Ne všechny rodiny s více dětmi si mohou dovolit pro všechny své mladší i starší ratolesti pořídit „chytré mobily“, tablety, notebooky, event. PC. Sháníme velkodušné dobrodince, stručně řečeno dobrovolníky, kteří by byli ochotni se dělit s druhými. Chcete-li, mohu Vám dodat několik adres rodin, vysloveně potřebných.

Zaznamenávám již delší dobu, prakticky od jara, kdy začala první vlna epidemie, že věřící lidé, naši křesťanští bližní, sestry a bratři, strádají nemožností se dostat na bohoslužby, dříve před pandemií konaných v obvyklých časech a našich kostelech. Sice se pomalu rozvolňují Vládou ČR vyhlášená omezení, snad se i podaří jednáním dosáhnout velkorysejších možností pro konání vánočních a novoročních bohoslužeb než jen v desítkách účastníků, ale že trpí nám svěřené sestry a bratři v Kristu, je jisté a bolestné. Nicméně, klíče od našich kostelů, máme po ruce. Když v současných dnech nemohou zcela volně do posvátných prostorů chrámů a kaplí vstoupit naši lidé, můžeme tam dobrovolně vstoupit my: kněží a jáhnové, bohoslovci, zasvěcené a řeholní osoby, abychom v adventním duchu, tedy v duchu očekávání, vyprošovali Boží blízkost, posilu a požehnání pro ty, kterým takové možnosti každodenně dány nejsou.

Moji drazí, jsem přesvědčen o tom, že na tuto letošní pandemickou dobu, která mimochodem ještě nekončí, budeme jednou vzpomínat jako na čas příhodný, čas příležitostí, jako na čas, kdy nám „Bůh nabízel svou přízeň“. Jsem Vám všem nesmírně vděčný za vytrvalost v překonávání nemocí, vždyť min. pětina z celkového počtu zaměstnanců diecéze, byla „covidem-19“, či karanténou postižena, děkuji Vám za vynalézavost v nouzových podmínkách pastorace, za oběti, které jste byli ochotni přinést a mnozí je ještě přinášíte. Raduji se z toho, že mám ve Vás takové přátele a spolupracovníky! Bůh Vám na přímluvu Matky Marie žehnej! V Kristu Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Adventní dopis spolupracovníkům ke stažení