Adventní koncert na podporu azylového domova pro matky s dětmi

Milena Davídková 8.prosince 2018

V sobotu 8. prosince 2018 se od 16 hodin konal pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta v kostele Všech svatých v Litoměřicích Adventní koncert Diecézní charity Litoměřice. Při koncertu vystoupili Ústecké bambini, žáci ZUŠ Litoměřice pod vedením Jany Knotte a Puellae cantantes. V úvodu koncertu promluvila ředitelka Diecézní charity Růžena Kafková a také generální vikář Mons. Martin Davídek. Výtěžek sbírky z Adventního koncertu bude použit pro Domov sv. Máří Magdalény, což je azylový dům pro matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou, který provozuje Diecézní charita Litoměřice. Posláním azylového domova sv. Máří Magdalény je poskytování pobytové sociální služby osamělým matkám (zletilým i nezletilým) s dětmi, případně těhotným ženám (zletilým i nezletilým), v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Bližší informace: https://dchltm.cz/pomoc-v-cr/domov-pro-matky-s-detmi/

8. prosince 2018, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Eva Hadašová