Adventní pamatování na staré a opuštěné

Dominik Faustus 17.prosince 2022

V adventní době, kdy jsou lidé často vystresovaní předvánočním zařizováním, najdou se i ti, kteří podpoří Charitu a něco udělají pro druhé. Jako např. Mgr. Klára Štěpánková, která vyrobila a přinesla pro seniory Charitního domova v Litoměřicích přání k nadcházejícím svátkům. Kéž v této době, kdy liturgie vyzývá k obrácení, se najdou ti, kteří nezapomenou na skutky milosrdné lásky. Mezi takové příležitosti patří i Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita Česká republika.

Domov seniorů Na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Martin Davídek