Adventní přednáška pro seniory v charitním Domově na Dómském pahorku

Dominik Faustus 9.prosince 2022

V pátek 9. prosince 2022 od 10 hodin měl generální vikář Mons. Martin Davídek pro seniory z Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích, který spravuje Charita Litoměřice, přednášku na téma: Boží milost. Se seniory se zamýšlel nad věcmi, které jsou v životě skutečně důležité a jak dává Bůh člověku svou milost. Přednáška byla zakončena modlitbou k Matce Boží, která je „...milosti plná...“.

Pátek 9. prosince 2022, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus