Adventní promluva probošta litoměřické kapituly

Milena Davídková 3.prosince 2019

V neděli 1. prosince 2019 v 17 hodin při nešporách v katedrále proslovil probošt kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích 
J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. krátkou promluvu k začátku adventu. Její záznam přinášíme jako duchovní slovo pro tento náš adventní čas.