Adventní setkání studentů v bohosudovské školní kapli

Milena Davídková 4.prosince 2019

Studenti Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov se na začátku adventní doby sešli ve školní kapli bohosudovského areálu. Patří již mnoho let ke školní tradici se takto setkávat ve školní kapli nebo u stromečku na Základní škole. Při těchto setkáních se žáci dovídají nejen o adventu a Vánocích, ale v příbězích a zamyšleních získávají i látku k přemýšlení proč Ježíš přišel mezi nás a co nám zanechal jako odkaz. Litoměřické biskupství, které je zřizovatelem církevních škol v litoměřické diecézi přeje všem žákům, studentům i pedagogům mnoho radosti v čase adventním i vánočním, a také mnoho Božích milostí v následujícím občanském roce.

2. prosince 2019, Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, Bohosudov

Foto: Archiv BGBZ