Adventní setkání vikariátních účetní

Dominik Faustus 12.prosince 2018
Ve středu 12. prosince 2018 proběhlo od 10 hodin na biskupské kurii v Litoměřicích adventní setkání vikariátních účetních. Pod vedením zástupce diecézního ekonoma ing. Romana Zimy probrali účetní otázky, které jsou v závěru roku, a které budou na začátku roku nového. Setkání navštívil také generální vikář Mons. Martin Davídek, který účetní seznámil s novinkami a popřál jim i jejich rodinám a přátelům mnoho požehnání do doby adventní i blížících se Vánoc. 


Zasedací sál diecezní kurie, 12. prosince 2018, Litoměřice

Foto: Martin Davídek