Adventní večer pracovníků litoměřické Farní charity

Milena Davídková 9.prosince 2018
V pátek 7. prosince 2018 se v Litoměřicích od 18 hodin uskutečnil ve společenském sále charitního Domova na Dómském pahorku adventní večer pracovníků litoměřické Farní charity. Na jeho zahájení vystoupila ředitelka Diecézní charity paní Růžena Kafková, která ve svém projevu popřála všem spolupracovníkům pokojný Advent a radostné Vánoce, a také generální vikář Mons. Martin Davídek, který v krátkém duchovním slově promluvil na téma milosrdenství a Boží odměna. 


Domov na Dómském pahorku, 7. prosince 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus a archiv Domova na Dómském pahorku