Adventní vikariátní konference v Lovosicích

Dominik Faustus 14.prosince 2022

Ve středu 14. prosince 2022 se od 10 hodin konala v Lovosicích vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Po mši svaté, která se konala v kapli na faře, popřáli přítomní kněžím, kteří slaví v těchto dnes životní jubilea - otci Jaroslavu Střížovi, který slaví 70 let věku a otci Ladislavu Nádvorníkovi, který slaví 60. narozeniny. Generální vikář jménem otce biskupa pozval kněze na svatoštěpánskou pouť do katedrály na 26. prosince, na níž přijal pozvání apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo. Okrskový vikář otec Jozef Szeliga zkoordinoval činnost ve vikariátech pro zbytek adventu i pro vánoční období a vikariátní účetní Markéta Hyšplerová instruovala kněze v účetních záležitostech. Poté pronesl pro kněze přednášku na téma: “Dentální hygiena” zubní lékař MUDr. Miroslav Zukerstein. Setkání bylo zakončeno obědem.

Středa 14. prosince 2022, Lovosice

Foto: Dominik Faustus