Adventní zpívání v Brtníkách

Dominik Faustus 28.listopadu 2022

V sobotu 26. listopadu 2022 byl v Brtníkách v 18 hodin požehnán generálním vikářem a rozsvícen vánoční strom. Přítomní poté vystoupali křížovou cestou ke kapli Nejsvětější Trojice, kde mikulášovický chrámový sbor zazpíval adventní i vánoční písně.

Sobota 26. listopadu 2022, Brtníky

Foto: Martin Davídek