Alianční modlitební týden a Týden modliteb za jednotu křesťanů

Jana Michálková 2.ledna 2012

Alianční modlitební týden a Týden modliteb za jednotu křesťanůV těchto dnech probíhají po celé naší zemi ekumenická setkání nazvaná Alianční modlitební týden a Týden modliteb za jednotu křesťanů, kdy se lidé sejdou ke společným modlitbám nezávisle na tom, k jaké křesťanské církvi patří.

Letos probíhá alianční modlitební týden od neděle 8. do neděle 15. ledna, poté následuje týden modliteb za jednotu křesťanů.

V Čechách se poprvé konal modlitební týden v roce 1899 pod heslem Jedno tělo jsme v Kristu. Od té doby se alianční modlitební týdny konají vždy první celý týden v lednu a připravuje je Česká evangelikální aliance (založená 1990).

Evangelikální aliance vznikla v roce 1846 v Británii jako svazek sborů a církví, podporující spolupráci všech křesťanů, kteří usilují žít podle evangelia. Dnes tato celosvětově rozšířená organizace spojuje sbory ze 129 zemí se zhruba 600 miliony křesťanů. Evangelikálními důrazy jsou ve zkratce: nejvyšší autorita Písma jako Božího slova, potřeba osobního obrácení od hříchů k Bohu, život zasvěcený poslušnosti Pána Ježíše Krista, zvěstování evangelia a pomoc bližním.

 

Brožura ke stažení (.pdf)