Andělský průvod v Mikulášovicích

Milena Davídková 26.listopadu 2022

Podobně jako i v jiných částech litoměřické diecéze konalo se v Mikulášovicích v sobotu 26. listopadu 2022 slavnostní rozsvícení ozdobeného adventního a vánočního stromu. Slavnost začala v mikulášovickém kostele, kde nejdříve zazpívaly menší děti oblečené za anděly v doprovodu starších “andělů”. Poté generální vikář Mons. Martin Davídek požehnal adventní věnec a děti z místní ZUŠ zahrály na flétny a jiné dechové nástroje. “Andělé” se pak vydali průvodem k městskému stromu na náměstí, kde promluvil starosta a popřál městu pokojný advent. Následně požehnal generální vikář ozdobený adventní strom.
Ať v Mikulášovicích přináší pohled na něj všem radost po celou dobu adventní a vánoční.

26. listopadu 2022, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice 

Foto: Martin Davídek a Roman Klinger