Anenská pouť v Lobendavě na Annabergu

Dominik Faustus 28.července 2020
V neděli 26. července 2020 se od 10 hodin konala v Lobendavě na Anenském vrchu tradiční pouť ke svaté Anně. Letos byl hlavním celebrantem litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Lobendava se nachází ve Šluknovském výběžku poblíž hranice se Spolkovou zemí Německo a pouti se účastní poutníci z Čech i Německa. Katoličtí křesťané z obou stran hranic připravují již mnoho let společně poutní slavnost, která začíná bohatým kulturním programem již v sobobu a program obvykle pokračuje až do následující neděle.


Neděle 26. července 2020, kaple sv. Anny, Lobendava - Anenský vrch

Foto: Roman Klinger