Anglické panny se vrací do litoměřické diecéze

Dominik Faustus 7.září 2021

V úterý 7. září 2021 přivítal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant komunitu sester Congregatio Jesu (lidově Anglické panny) v diecézi. Sestry již v diecézi dříve působily, a to v Horním Maxově. Nyní se po krátké přestávce, kdy Horní Maxov opustily, opět vrací do litoměřické diecéze a budou působit v Mladé Boleslavi. Na setkání s litoměřickým biskupem je přišel doprovodit mladoboleslavský arciděkan R.D. Ing. Mgr. Pavol Poláček, který také upřesnil organizační záležitosti týkající se působení sester v jeho farním obvodu. Na závěr setkání udělil biskup sestrám své požehnání pro další činnost v litoměřické diecézi.

Úterý 7. září 2021, biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Martin Davídek