Aplikovaná etika, nový studijní obor Katolické teologické fakulty UK

Jaroslav Lorman, koordinátor oboru 26.ledna 2010

Aplikovaná etika, nový studijní obor Katolické teologické fakulty UKKatolická teologická fakulta UK v Praze otevírá od nového akademického roku (2010/2011) nový dvouletý navazující magisterský obor Aplikovaná etika.

Aplikovaná etika se jako akademický obor etablovala v sedmdesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických a v západní Evropě jako reakce na naléhavost společenských otázek spojených s postavením menšin, rovnosti žen, spravedlivé války či ekologie. Způsoby řešení volaly po diskusi, která by odpovídala demokratickému fungování západních společností a zároveň by byla eticky fundovaná. Odborníci na mnoho dílčích oblastí (právo, hospodářství, média apod.) se spojili s filozofy a teology a společně hledali možná řešení těchto problémů.

Magisterské studium aplikované etiky na KTF UK je jediné svého druhu v České republice. Přivádí do dialogu sekulární obory, jakou jsou etika práva, etika hospodářství, médií či lékařská a environmentální etika, s obory teologickými (teologická etika, křesťanská sociální etika). Klade si za cíl zabývat se odbornými otázkami eticky relevantním způsobem. Proto se i kolegium vyučujících skládá z odborníků z jiných fakult i z teologů pracujících na katolické teologické fakultě.

Bližší informace je možné dostat buď na webových stránkách KTF UK: www.ktf.cuni.cz, nebo na mailové adrese: aplikovana.etika@ktf.cuni.cz.

 

plakat_final_49x49.pdf