Apoštolský nuncius arcibiskup Mons. Jude Thaddeus Okolo sloužil svatoštěpánskou mši v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 26.prosince 2022

V pondělí 26. prosince 2022 od 10 hodin sloužil Apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo v litoměřické katedrále poutní mši svatou ze slavnosti sv. Štěpána, patrona katedrály. Při mši svaté připomněl, že v Litoměřicích není poprvé, ale že sem zajížděl již před dvěma desítkami let za biskupem Mons. Josefem Kouklem, nebo že se zúčastnil biskupského svěcení Mons. Pavla Posáda v litoměřické katedrále. Apoštolský nuncius Mons. Okolo sloužil letošní poutní mši svatou v češtině a v českém jazyce pronesl i kázání, ve kterém připomněl, že se současným biskupem Mons. Janem Baxantem mají téměř stejné biskupské heslo: (Pane) ať vidím. V tomto kontextu promluvil o sv. Štěpánu prvomučedníkovi, který na mnohem vyšší úrovni viděl otevřená nebesa a Krista po pravici Otcově. Na závěr mše svaté pan nuncius poděkoval litoměřickému biskupu Janovi, který bude následující den slavit svátek, za přijetí v Litoměřicích i katedrále a udělil požehnání. Zástupce Svatého otce pak přijal pozvání na slavnostní oběd v Biskupském pivovaru v Litoměřicích, kde mohl ochutnat i místní biskupské pivo. Sv. Štěpáne, který jsi v Litoměřicích uctíván okolo tisíce let, oroduj za nás!

Pondělí 26. prosince 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus