Apoštolský nuncius kázal česky při slavnosti sv. Štěpána v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 27.prosince 2018
Ve středu 26. prosince 2018 u příležitosti svátku sv. Štěpána navštívil jako host i poutník litoměřickou katedrálu sv. Štěpána nový apoštolský nuncius v České republice, Jeho Excelence Mons. Charles Daniel Balvo v doprovodu apoštolského rady papežské nunciatury Mons. Jean-Sylvain Emien Mambého. Dalším hostem byl i generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl, CSsR. Apoštolského nuncia s doprovodem přivítal nejprve ve své rezidenci litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, a odtud se pak společně v doprovodu generálního vikáře Mons. Martina Davídka vydali hosté do katedrály. Pro J.Exc. apoštolského nuncia to bylo poprvé, kdy navštívil Litoměřice; a jako host byl také hlavním celebrantem a kazatelem při slavnostní poutní mši svaté. Mše svatá byla sloužena v českém jazyce, a apoštolský nuncius kázal česky, což bylo milým překvapením pro přítomné. V závěru bohoslužby pak J.Exc. Mons. Balvo poděkoval litoměřickému biskupovi za pozvání a připomněl jeho svátek na sv. Jana Evangelisty, který je následující den 27. prosince, načež apoštolský nuncius také biskupu Janovi popřál k nadcházejícímu svátku. Poutní slavnosti byli přítomni, v čele s proboštem svatoštěpánské kapituly P. Jiřím Hladíkem, O.Cr., také děkan kapituly Karel Havelka a kanovník Józef Szeliga, a z poutního místa Mcely na tuto slavnost připutoval farář R.D. Lukáš Hrabánek s doprovodem. Po skončení poutní bohoslužby se konal pro J.Exc. Mons. Charlese Daniela Balvo a další hosty slavnostní oběd v rezidenci litoměřického biskupa.


Katedrála sv. Štěpána, 26. prosince 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus