Apoštolský nuncius navštíví Horní Polici

Milena Davídková 22.července 2022

Arciděkanství Horní Police si Vás dovoluje pozvat na mši svatou 
v neděli 31. července 2022 v 15 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici,
kterou bude sloužit apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

  193801