Apoštolský nuncius v Křišťálovém chrámu v Kunraticích u Cvikova

Milena Davídková 13.října 2021

V sobotu 2. října 2021 se v litoměřické diecézi uskutečnila návštěva apoštolského nuncia Charlese Daniela Balvo. Přijel převzít dar pro papeže Františka, který mu budou čeští a moravští biskupové předávat v Římě 11. listopadu t.r. Jedná se o sklářské dílo, které bylo vytvořeno ve sklárně v Kunraticích u Cvikova. Ještě před tím však apoštolský nuncius celebroval mši svatou v blízkém kostele Povýšení svatého Kříže, kde autoři díla vytvořili Křišťálový chrám. V doprovodu českolipského okrskového vikáře J.M. Rudolfa Repky poté navštívil cvikovský kostel sv. Alžběty Uherské, křížovou cestu na Kalvárii na Křížovém vrchu a samotnou kunratickou sklářskou dílnu, kde si nuncius mohl vyzkoušet výrobu uměleckého skla za asistence sklářského mistra. Ke konci bohatého programu dostal ještě pozvání k prohlídce baziliky sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí, která se nyní nachází na počátku rozsáhlé rekonstrukce. Zde ještě stihl navštívit hrob patronky litoměřické diecéze svaté Zdislavy.

2. října 2021, Kunratice u Cvikova, Jablonné v Podještědí

Foto: archiv farnosti Cvikov