Archiv článků

 • 14.11.2019 Oslavy 30 let kanonizace sv. Anežky České v Praze

  Oslavy 30 let kanonizace sv. Anežky České v Praze

  Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, můžeme sv. Anežce společně poděkovat v sobotu 16. listopadu 2019
  od 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava
  a Vojtěcha v Praze při slavnostní pontifikální mši svaté.


   

  Přečíst
 • 14.11.2019 Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019

  Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019

  Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezněly kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

   

  Přečíst
 • 14.11.2019 Výsadba lípy svobody v Jítravě u příležitosti 30 let svobody a demokracie

  Výsadba lípy svobody v Jítravě u příležitosti 30 let svobody a demokracie

  U příležitosti 30 let svobody a demokracie bude u kostela sv. Pankráce v Jítravě v neděli 17. listopadu 2019 vysazena lípa svobody za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.  

   


  Přečíst
 • 13.11.2019 Poutníci při audienci u papeže Františka předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku pro chudé

  Poutníci při audienci u papeže Františka předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku pro chudé

  Pravidelné audience se ve středu
  13. listopadu 2019 na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z ČR.
  Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.

   

  Přečíst
 • 12.11.2019 Národní pout vyvrcholila hlavní bohoslužbou ve svatopetrské bazilice v den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

  Národní pout vyvrcholila hlavní bohoslužbou ve svatopetrské bazilice v den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

  Ve výroční den kanonizace sv. Anežky se konala v bazilice sv. Petra hlavní bohoslužba národní pouti, kterou celebroval kardinál Dominik Duka a kazatelem byl Zdenek Wasserbauer. Poté se biskupové přemístili k oltáři sv. Václava k modlitbě za vlast a v katakombách baziliky navštívili bývalé místo odpočinku kardinála Josefa Berana. 

   

  Přečíst
 • 11.11.2019 První den národní pouti do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České

  První den národní pouti do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České

  V pondělí 11. listopadu 2019 začala národní pouť do Říma. Také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a mnoho kněží a poutníků z litoměřické diecéze jsou v místě konání české národní pouti k oslavě světice a patronky Anežky České.

   

  Přečíst
 • 08.11.2019 Celosvětová síť modlitby s papežem: úmysl na listopad 2019

  Celosvětová síť modlitby s papežem: úmysl na listopad 2019

  Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad: Modleme se za křesťany Etiopské pravoslavné církve, kteří se stali oběťmi nedávných tamních násilností.

    

  Přečíst
 • 03.11.2019 Cenu Charity Česká republika 2019 obdržela Bc. Štěpánka Kecková, ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice

  Cenu Charity Česká republika 2019 obdržela Bc. Štěpánka Kecková, ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice

  Letošní Cenu Charity Česká republika obdržela mezi jedenácti vyznamenanými také ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice Bc. Štěpánka Kecková. Ceny byly uděleny v rámci tradičního koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě, který pořádala Arcidiecézní charita Praha ve čtvrtek 31. října 2019 v Obecním domě v Praze.

   

  Přečíst
 • 01.11.2019 Mše svaté za obnovu kultury života - listopad 2019

  Mše svaté za obnovu kultury života - listopad 2019

  Denně se modlíme za obnovu kultury života v naší zemi, za obnovení respektu k životu každého dítěte od okamžiku jeho početí. Připojte se k modlitbám za život, k modlitbám za nejmenší (www.hnutiprozivot.cz).  

  Přečíst
 • 01.11.2019 Pozvánka na představení nových exponátů v Galerii a muzeu litoměřické diecéze

  Pozvánka na představení nových exponátů v Galerii a muzeu litoměřické diecéze

  Galerie a muzeum litoměřické diecéze a Severočeská galerie výtvarného umění vás srdečně zvou na představení nových exponátů v Galerii a muzeu litoměřické diecéze ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17 hodin.

    

  Přečíst
 • 29.10.2019 Časopis Zdislava 4/2019 právě vychází

  Časopis Zdislava 4/2019 právě vychází

  V dnešních dnech vychází předposlední letošní číslo diecézního časopisu Zdislava.   

  Přečíst
 • 24.10.2019 Podmínky pro získání odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci v roce 2019

  Podmínky pro získání odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci v roce 2019

  Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v České republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od pátku 25. října 2019), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 

  Přečíst