Australský biskup Mons. Karol Kulczycki SDS navštívil litoměřickou diecézi

Dominik Faustus 8.října 2020

Ve středu 7. října 2020 navštívil australský biskup Mons. Karol Kulczycki litoměřickou diecézi. Biskup Karol se narodil 19. října 1966 v polské Góře a patří do řeholní komunity Salvatoriánů. 1. srpna 2020 jej Svatý otec František jmenoval biskupem v diecézi Port Pirie v Austrálii. Na biskupa byl vysvěcen 29. září 2020 apoštolským nunciem pro Austrálii Adolfem Titem Yllanou. Biskup Kulczycki, který v Austrálii působí již 20 let, se při cestě do své diecéze zastavil u přátel v Bakově nad Jizerou. Přivítal jej zde farář R.D. Mgr. Jiří Veith a také generální vikář Mons. Martin Davídek. Po mši svaté a následném obědě odjel biskup Karol na letiště. Diecéze Port Pirie byla založena v roce 1887 a rozkládá se na 975 tisíc km čtverečních, což je asi 3x větší plocha než má biskupovo rodné Polsko. Žije v ní přibližně 25 tisíc katolických křesťanů (cca 16,5 procenta populace). Aktuálně v ní slouží 28 kněží, z toho 18 řeholních, a nachází se zde 16 rozlohou obrovských farností. Vyprošujeme biskupu Mons. Kulczyckému mnoho milostí v jeho službě pro Boží království na protilehlé straně Zeměkoule.

Středa 7. října 2020, kostel sv. Bartoloměje, Bakov nad Jizerou

Foto: Dominik Faustus