Bádání o vodě pro další školy

Dominik Faustus 25.května 2023

Základní škola v Jablonci a Gymnázium Varnsdorf dostali na sklonku školního roku dárek od skupiny Severočeská voda. Ve středu 24. května jim ho za přítomnosti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta předal tiskový mluvčí skupiny Mario Böhme. Laboratorní sada Bádání o vodě umožňuje žákům a studentům seznámit se s touto nejpotřebnější tekutinou, poznat její fyzikální a chemické vlastnosti a dozvědět se o vodě mnoho zajímavého. Předání sady je doprovázeno přednáškou o úpravě pitné vody, čištění odpadních voda a o tradici i současném rozvoji severočeského vodárenství.

Foto: Vojtěch Alexa