Banner k Cyrilometodějskému jubileu na kostel či farní budovu

J.M. can. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci 3.května 2013

Banner k Cyrilometodějskému jubileu na kostel či farní budovuNárodní komise pro přípravu Cyrilometodějského jubilea nabízí každé diecézi sedm informačních plachet (bannerů) k umístění na kostel či farní budovu. Pokud by některý duchovní správce měl o banner zájem, kontaktní osobou je:

 

R. D. Mgr. Roman Kubín
referent pro pastoraci brněnské diecéze
Biskupství brněnské
Petrov 6, 602 00 Brno
tel.:+420 533 033 290
e-mail: kubin@biskupstvi.cz

nebo

Mgr. Josef Kořenek
předseda mediální komise
při Národní komisi pro přípravu Cyrilometodějského jubilea
jkorenek@email.cz.