Benefiční koncert Mateřské a Základní školy v Liběšicích

Dominik Faustus 19.prosince 2022

V pondělí 19. prosince 2022 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na léčbu vážně nemocného absolventa liběšické školy. Všem, kteří pomohli a přispěli - děti zpěvem, dospělí finančními prostředky, patří nejen náš dík, ale platí pro ně slova našeho Pána Ježíše Krista: “Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili". Lze dodat, že ten, kdo zpívá, dvakrát se modlí. A modlitba dětí nebesa proráží.

Pondělí 19. prosince 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice

Foto: Alena Knobová