Benefiční koncert na podporu varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce

Jana Michálková 17.května 2012

Benefiční koncert na podporu varhan chrámu sv. Petra a Pavla v MělníceKlub příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce, působící při Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku, o. s., a Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník pořádaly v neděli 13. května 2012 další z benefičních koncertů duchovní hudby, který se koná na podporu Projektu obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla.

 

Akce probíhala za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla CSsR. V programu zazněly skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, W. A. Mozarta a F. Schuberta v podání Miroslava Kejmara (trubka) a Aleše Bárty (varhany). Po koncertu setkání pokračovalo na radnici.

Benefiční koncerty duchovní hudby, jejichž výtěžek je věnován na obnovu varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce, probíhají již několik let. Díky nim a díky příspěvkům dárců bylo zachráněno před zánikem jedinečné průčelí varhan z roku 1712 a započalo se s výstavbou nového nástroje. Více informací na www.moosmelnik.cz/varhany.html a v příloze.

Varhany chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce - minulost, současnost a výhled do budoucnosti.pdf