Benefiční tříkrálový koncert v charitním domově Na Pahorku

Dominik Faustus 13.ledna 2024

V pátek 12. ledna 2024 se od 17 hodin v domově Na Pahorku, který spravuje Charita Litoměřice, konal benefiční tříkrálový koncert. Vystoupili při něm žáci Základní umělecké školy v Litoměřice. Koncert navštívil také biskup Mons. Jan Baxant, který poděkoval ředitelce Diecézní charity Litoměřice Karolíně Wankovské i všem charitním pracovníkům, a zvláště pak všem tříkrálovým koledníkům. Ať Bůh požehná všem, kdo pomohli při letošní tříkrálové sbírce a těm, kdo mají štědré srdce.

Pátek 12. ledna 2024, Domov seniorů Na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus