Betlém v Mariánských Radčicích

Milena Davídková 26.prosince 2022
V kostele Panny Marie Bolestné byl instalován zajímavý Betlém, který vtáhne návštěvníky do událostí narození našeho Pána Ježíše Krista.

26. prosince 2022, betlém v Mariánských Radčicích


Foto: Christopher Cantzen